Plastični burići za splavove

Plastični burići za splavove

Plastični burići za splavove
Plastični burići se mogu koristiti za pristup splavovima,  za postavljanje ispod konstrukcije splavova, kuća na vodi, kao zamena za metalnu burad, pristup dokovima i marinama. Plastični burići za splavove ukoliko se rade kao zamena za

Opširnije ...

Pontoni za splavove – plastični pontoni

Plasticni pontoni za splavove

Pontoni za splavove
Ostaviti televizor, mobilni telefon, kompjuter i "pobeći" u prirodu su reči koje se često mogu čuti. Reč odmor najviše asocira na uživanje na moru uz šetnje plažama i kupanje u moru. Pored mora kvalitetan odmor može da se provede i u prirodi, na rekama,

Opširnije ...

Plastična burad za splav kao zamena za metalnu burad

Plastična burad

[caption id="attachment_88" align="alignright" width="300"] Plasticni pontoni kao zamena za metalnu burad[/caption]

[caption id="attachment_87" align="alignright" width="300"] Prilaz plasticni burici osnova[/caption]

Plastična burad 
plastična burad naše firme se koristite

Opširnije ...