cisterna za navodnjavanje Tag

Klimatske promene su uslovile duge i sušne periode zbog kojih se javlja potreba za navodnjavanjem površina koje se seju kako bi se ostvarili očekivani prinosi.Plastične cisterne za navodnjavanje predstavljaju sigurnu investiciju za povećanje vaših prinosa putem sistema za navodnjavanje....

Horizontalne plastične cisterne se projektuju tako da mogu da izdrže statička opterećenja i uticaj sile uzgona od podzemne vode ukoliko se polagažu u zemlju. Rezervoari za vodu se mogu koristiti umesto betonskih rezervoara kako za pojedinačna domaćinstava i vikendice, tako i za snabdevanje sa vodom...