plasticne kace sa vodenim dihtungom Tag

Vrhunski kvalitet rakije je moguće dobiti jedino iz voća koje je u datom trenutku u fazi pune zrelosti. Tada je sadržaj šećera na maksimumu i poseduje specifičnu aromu koja je važna za rakiju. Plastične kace sa vodenim zaptivanjem ili dihtovanjem...