Plastične šahte za kanalizaciju – kanalizacioni šaht

Šahte za kanalizaciju

Šahte za kanalizaciju
Osobine šahte za kanalizaciju
Sa razvojem nove tehnologije i sve veće upotrebe polietilena, danas se sve više koriste plastične kanalizacione šahte od PHED-a. Razlikuju se od betonskih šahti po tome što su: lakše, samim tim su jednostavnije za manipulaciju,

Opširnije ...