Plasticni rezervoari za H2SO4 Tag

Rezervoari za H2SO4 Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća primena je u hemijskoj industriji.Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje H2SO4 sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite...