Protočne septičke jame – horizontalni rezervoari

Protočne septičke jame

[caption id="attachment_155" align="alignright" width="300"] Protocni rezervoar septicka jama za skladistenje otpadnih voda V 12000l[/caption]

Protočne septičke jame

Septičke jame se koriste za tretman otpadnih voda u mestima gde nema izgrađenog kanalizacionog sistema. Svrha

Opširnije ...