Rezervoari za vodu – plastični rezervoar za vodu

jednostavni za transport i manipulaciju. Mogu da se ukopaju u zemlju, a zbog