Plastične šahte za kanalizaciju – kanalizacioni šaht

Sa razvojem nove tehnologije i sve veće upotrebe polietilena, danas se sve više