Separatori ulja i naftnih derivata

Separatori ulja i naftnih derivata

Separatori ulja i naftnih derivata
Princip rada
Proticanjem zaprljane - masne vode kroz sistem kanalizacionih cevi može doći do njihovog začepljenja ili zapušavanja. Pozicioniranjem separatora između ulaza zaprljane vode u kanalizaciju i izlaza u javni kanalizacioni sistem,

Opširnije ...