Separatori ulja i naftnih derivata

Proticanjem zaprljane – masne vode kroz sistem kanalizacionih cevi može doći do njihovog