Protočne septičke jame – horizontalni rezervoari

Septičke jame se koriste za tretman otpadnih voda u mestima gde nema izgrađenog