Plastične septičke jame – septičke jame od plastike

Plastične septičke jame

Plastične septičke jame
Fekalna kanalizacija je projektovana tako da odvede otpadnu vodu od sanitarnih urađaja. Fekalne vode se odvode u spoljnu fekalnu kanalizacionu mrežu. Septičke jame predstavljaju rešenje za taloženje (sakupljanje) i delimično čišćenje otpadnih voda.

Opširnije ...