Termoizolovani plastični rezervoari

Termoizolovani plastični rezervoari

U određenim procesima industrijske proizvodnje kao i pri eksplataciji vode javlja se potreba za održavanjem približno konstantne temperature unutar rezervoara. Termoizolovani plastični rezervoari potrebnu temperaturu mogu obezbediti pomoću izolacije rezervoara. Izolacija se vrši sa mineralnom vunom ili poliuretanskom izolacijom.

Materijal

Prilikom izrade rezervoara koristi se PEHD koje je termootporan na temperaturama od -30⁰C do +60⁰C i PPH (polipropilen) koji je termootporan na temperaturama od -10⁰C do +100⁰C. Ovi materijali omogućavaju primenu rezervoara za široku paletu medijuma koji se skladište. Kako bi se održala potrebna temperatura medijuma u rezervoaru moguća je ugradnja grejača ili hladnjaka kao dodatnih delova.
Plastični termoizolovani rezervoari najveću primenu imaju u prehrambenoj industriji, zatim u proizvodnji piva i bezalkoholnog pića, u ugostiteljstvu,raznim granama procesne industrije, pri eksplataciji vode…
Za svaki rezervoar koji je termoizolovan vrši se statički proračun rezervoara na osnovu zahteva korisnika u vidu zapremine i namene rezervoara. Izrada termoizolovanih rezervoara se vrši isključivo na osnovu porudzbina.

Termoizolovani plastični rezervoari – primena

Plastični termoizolovani rezervoari najveću primenu imaju u prehrambenoj industriji, zatim u proizvodnji piva i bezalkoholnog pića, u ugostiteljstvu,raznim granama procesne industrije, pri eksplataciji vode…
Za svaki rezervoar koji je termoizolovan vrši se statički proračun rezervoara na osnovu zahteva korisnika u vidu zapremine i namene rezervoara. Izrada termoizolovanih rezervoara se vrši isključivo na osnovu porudzbina.

Prednosti:

  • otpornost na koroziju
  • niski troškovi montaže i instaliranja
  • manja potreba za održavanjem
  • lakoća konstrukcije i popravka
  • dobra otpornost na udarce
  • električna neprovodljivost
  • dobre karakteristike termičke izolacije
  • dug vek trajanja – preko 50 godina

Na slikama je dat detaljan izgled plastičnog termoizolovanog rezervoara za masnu kiselinu sa konstantnom temperaturom od 50⁰C.

Termoizolovani plastični rezervoari firme Joma plast se zbog materijala od koga su izrađeni mogu koristiti i u druge svrhe, odnosno kao rezervoari za pijaću vodu, kao rezervoari za navodnjavanje, cisterne za kišnicu, rezervoari za naftu itd…

Data je tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara, u slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V (zapremina)R (prečnik)H (visina)
250600900
5008001000
1 00010001300
1 50012001330
2 00013001510
2 50016001250
3 00016001500
4 00016002000
5 00016002500
5 00020001600
6 00016003000
7 00020002250
8 00024001770
9 00024002000
10 00024002200
15 00024003350
15 00030002120
20 00024004430
20 00030002830
25 00024005540
25 00030003600
30 00030004250
40 00030005660
50 00030007080

Dodatna oprema

Na rezervoare se standardno postavljaju priključci po zahtevu kupca i revizioni otvor. Dodatno je moguće ugraditi: detektor cerenja, uške za prenos, stope, mehanički nivokaz sa koturačom, penjalice, merdevine, plovak…